Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą priorytetową. Administrując Państwa danymi osobowymi dokładamy najwyższych starań by dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny i niewykraczający poza zakres konieczny do prawidłowej obsługi i realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu. Informacje dotyczące Użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a nasze rozwiązania organizacyjne zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych.

Polityka prywatności wyjaśnia także przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Firma Handlowo Usługowa MAX.s.c. A.K. Pełszyńscy, ul. Wesoła 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 654-000-52-57, REGON: 003496622

Cel przetwarzania

Firma Handlowo Usługowa MAX.s.c. A.K. Pełszyńscy przetwarza dane osobowe Użytkowników platformy sprzedażowej w celu prawidłowej realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu on-line poprzez serwis: www.promo-stars.pl (dalej „Serwis”) co oznacza, że dane te są niezbędne do:

 • - rejestracji w Serwisie
 • - złożenia zamówienia
 • - zawarcia umowy
 • - dokonania rozliczeń
 • - dostarczenia zamówienia złożonego przez Użytkownika, pod wskazanego przez niego adres.
 • - korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień wynikających z umowy sprzedaży oraz przepisów o zawieraniu umów na odległość.

Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach oraz promocjach ( dalej Newsletter). Użytkownik wyrażając zgodę na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. przesyłanie informacji handlowych dotyczących nowości, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych

Firma Handlowo-Usługowa MAX s.c. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zalogowania się w Serwisie:
  - Pełna nazwa firmy
  - ulica, kod pocztowy, miasto, kraj
  - NIP
  - nr telefonu
  - adres e-mail
  - imię i nazwisko osoby kontaktowej

 2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
  a) jeżeli jesteś klientem indywidualnym:
  - imię i nazwisko (płatnika)
  - adres płatnika – ulica, kod pocztowy, miasto
  - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  - adres dostawy
  - sposób dostawy – kurier DPD, Fedex odbiór własny
  - sposób płatności – gotówka, przelew, pobranie, przedpłata
  - numer telefonu
  - adres e-mail

  b) jeżeli jesteś klientem biznesowym:
  - Pełna nazwa firmy (płatnika)
  - adres płatnika- ulica, kod pocztowy, miasto, kraj
  - NIP
  - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  - adres dostawy
  - sposób dostawy – kurier DPD,Fedex , odbiór własny
  - sposób płatności – gotówka, przelew, pobranie, przedpłata
  - nr telefonu
  - adres e-mail
  - imię i nazwisko osoby kontaktowej

 3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: - adres strony internetowej - adres konta facebook - adres kanału youtube - adres konta instagram - adres konta twitter - Nr konta bankowego - nazwa stanowiska - zdjęcie osoby kontaktowej

 4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika przysługują mu następujące prawa:

 1. W każdej chwili może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych z Serwisu – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Użytkownik może zażądać byśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili Użytkownik może zażądać edycji bądź sprostowania swoich danych osobowych. Można tego dokonać wysyłając maila na adres biuro@promo-stars.pl 
 6. Użytkownik może żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas dane Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Użytkownika oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Użytkownika. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili Użytkownik może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych tegoż Użytkownika. Mamy obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

Jeżeli jesteś klientem biznesowym i zamierzasz powierzyć nam przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, niezbędne jest podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika, ale również w przypadku wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@promo-stars.pl
 2. Telefonicznie: +48 33 812 31 98
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. Listownie na adres: Firma Handlowo-Usługowa MAX s.c. A.K. Pełszyńscy ul. Wesoła 6, 43-300 Bielsko-Biała

Powierzenie przetwarzania danych

Firma Handlowo-Usługowa MAX s.c. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Firmą Handlowo-Usługową MAX s.c., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład: w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru oraz dostarczania przesyłek, a także przekazywania informacji handlowych pochodzących od Firmy Handlowo-Usługowej MAX s.c. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci wpisania się do Newslettera).

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży bądź umów dostawy:

 • - Firma kurierska DPD
 • - Zjednoczenie.com Sp. z o.o. jako usługodawca Serwisu
 • - Podmioty współpracujące z F.H.U MAX s.c. w zakresie wykonywania nadruków i haftów.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji handlowych i marketingowych w postaci Newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poprzez Newsletter informujemy Użytkownika o naszych najnowszych ofertach tj. nowościach, promocjach czy wyprzedażach. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z newslettera klikając link zawarty w otrzymanej wiadomości lub przesyłając e-mail na adres: biuro@promo-stars.pl  . Jeżeli Użytkownik jest wpisany do newslettera, możemy powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania naszych informacji handlowych następującym podmiotom:
- Zjednoczenie.com Sp. z o.o.

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies, Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności.

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Na stronie używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, tworzenia statystyk, dostosowywania reklam do zainteresowań. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji...