1. Firma Handlowo-Usługowa Max s.c. jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.

 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy towaru bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

 3. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w terminie do 48h po dostawie.

 4. Reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni po dostawie.

 5. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową sprzedaży, a w szczególności:

  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 6. Wadą nie jest różnica wymiarów poszczególnych produktów oznaczonych tym samym rozmiarem jeżeli różnica ta nie jest większa niż 8% .

 7. Reklamacji nie podlega różnica metek towaru, jeżeli towar oznaczony różnymi metkami (markami) jest tego samego rodzaju, gatunku, składu i koloru.

 8. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż jego siedziba, Zamawiający ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.

 9. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 10. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 11. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania .

 12. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowodu zakupu towaru (paragon lub kopię faktury).

 13. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 14. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.

 15. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.

 16. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu.  Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.

Na stronie używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, tworzenia statystyk, dostosowywania reklam do zainteresowań. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji...